Klageadgang

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på info@spectaculous.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.